VNC-Hội nghị chuyên nghiệp

Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học

Hội nghị trực tuyến

Kế hoạch và tổ chức

Lựa chọn địa điểm & Quản lý hậu cần

Đăng ký & quản lý đại biểu

Thiết kế - In ấn

Tài trợ & Gian hàng

Công nghệ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khách hàng là trên hết

Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, VNC luôn chú trọng cải tiến mọi hoạt động, nhằm liên tục nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Đáng tin cậy

Luôn đảm bảo các hoạt động của mình dành được sự tin tưởng từ khách hàng

Giải pháp sáng tạo

Mọi phương án tổ chức phải dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và tính hình thực để có giải pháp tối ưu

Tinh thần đồng đội

Mọi hoạt động tại VNC là kết quả của sự gắn kết đội nhóm